Автор: ks

Инсталатер за греење, ладење и вентилација со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: ЕЕ2 Траење: 80 часови Предуслови:Завршено средно образование (гимназиско или средно стручно образование).Потребно е кандидатите да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од наведената област со 3 години работно искуство.Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Програмата за обука ги содржи следните елементи:

Прочитај Повеќе

Инсталатер на електрични инсталации со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: ЕЕ1Траење: 80 часови Предуслови:Завршено средно образование (гимназиско или средно стручно образование).Потребно е кандидатите да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од наведената област со 3 години работно искуство.Кандидатите треба да бидат постари од 18 години. Опис:Програмата за обука ги содржи следните елементи:

Прочитај Повеќе

Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје, започнува со реализација на проектот “Building Matters”

Проектот е во програмата Еразмус + 2022, со Договор бр. 2022-1-RO01-KA220-VET-000087398, а ќе се имплементира во текот на 24 месеци во периодот 01.10.2022-30.09.2024. Во проектот се вклучени партнери од 6 земји и тоа: Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA, România Pedmede Somateio, Greece Gospodarska Zbornica Slovenije, Slovenia Knowledge and skills management centre K&S Skopje, Macedonia Bildungszentren […]

Прочитај Повеќе

Нова обука за Инсталатер на системи за енергија од обновливи извори – фотоволтаични системи, верификувана преку Центарот за образование на возрасни

Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, монтирање и инсталирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на Фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики на […]

Прочитај Повеќе

Оглас за обука – “Проектирање на системи за користење на енергија од ОИЕ – Фотоволтаични системи”

Опис на програмата Детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики на компонентите и на системите и нивно […]

Прочитај Повеќе

Оглас за обука – “Проектирање на системи за користење на енергија од ОИЕ – Сончеви термални колекторски системи”

Опис на програмата Детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на сончеви колекторски системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики на компонентите и на системите и […]

Прочитај Повеќе

Акредитирана нова обука за Аналитичар за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија

Повеќе информации за обуката можете да прочитате тука. COV ОПИС НА ПРОГРАМА Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на сончеви колекторски […]

Прочитај Повеќе

Нова методологија за препознавање на знаењата на вработените во градежништвото

Преку активностите на Центарот за менаџирање на знаење и вештини во рамките на Проектот се спроведува Повик со две различни квалификациски шеми што водат до сертифицирање на стекнатите вештини и знаење, а тоа се: неформални обуки според развиени програми за обука и постапка за препознавање на претходно учење стекнато преку неформално или информално образование, за […]

Прочитај Повеќе