Категорија: Проекти и меѓународна соработка

Пренесување на дигиталните проектни резултати на секторот за неформално стручно образование

За Проектот Цели Активности Резултати За Проектот EasTVET,Пренесување на дигиталните проектни резултати на секторот за неформално стручно образование. Проектот е во програмата Еразмус+ 2023, финансиран од: Националната агенција за европски образовни програми на Германија во програмата ЕРАЗМУС +, под договор за грант бр. 2023-1-DE02-KA210-VET-000150609, а ќе се имплементира во текот на 10 месеци во периодот […]

Прочитај Повеќе

Иновативност во градежништвото преку индустријата за модуларни градежни елементи

За Проектот Цели Активности Резултати За Проектот Акроним на проектот: BuildOffsiteEU Проектот „Иновативност во градежништвото преку индустријата за модуларни градежни елементи“ (Off-site industry towards innovation in construction sector) е дел од програмата Еразмус + 2022, со Договор бр. 2022-1-ES01-KA220-VET-000087862, а ќе се имплементира во текот на 24 месеци во периодот 30.12.2022-29.12.2024. Партнери во проектот се: […]

Прочитај Повеќе

Справување со ризиците од климатските промени при транзицијата на градежниот сектор, преку градење на капацитети за користење на одржливи градежни материјали – Building Matters

За Проектот Цели Активности Резултати За Проектот Акроним на проектот: Building Matters Проектот е во програмата Еразмус + 2022, со Договор бр. 2022-1-RO01-KA220-VET-000087398, а ќе се имплементира во текот на 24 месеци во периодот 01.10.2022-30.09.2024. Во проектот се вклучени партнери од 6 земји и тоа: Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA, România Pedmede Somateio, Greece Gospodarska Zbornica Slovenije, Slovenia Knowledge and skills management centre K&S Skopje, Macedonia Bildungszentren des Baugewerbes, Germany Istituto per l’instruzione professionale dei lavoratori edili […]

Прочитај Повеќе