Автор: ks

Организирање на промотивни настани за БИМ-Нови настани во серијата промотивна кампања за БИМ

Building Information Modeling-BIM (Моделирање на информациите за градбата) е во центарот на дигиталната трансформација на градежниот сектор и процесот на гардење. Со цел да се поттикнат вистински чекори кон дигитализација на градежниот сектор, ТРАИНЕЕ води интензивна кампања со промотивни активности за Моделирање на информациите за градбата (БИМ). Следејќи го вашиот голем интерес кој произлезе по […]

Прочитај Повеќе

Основање на Центар за менаџирање на знаење и вештини

Центарот за менаџирање на знаење и вештини се основа со цел да даде поддршка во развој на одржливи пазарно ориентирани вештини во градежниот сектор, со крајна цел обезбедување одржливост по завршувањето на проектот TRAINEE. Основањето на ваков центар ќе ги сплоти активностите на проектните партнери во нивната област на експертиза и ќе обезбеди постигнување на […]

Прочитај Повеќе

Организирање на промотивни настани за БИМ

Во рамките на Проектот, примената на Информатичко моделирање на градби БИМ ќе биде иницирана преку промотивни активности на национално ниво. Информатичко моделирање на градби БИМ е во центарот на дигиталната трансформација на градежниот сектор. БИМ не е нов, но тој е глобален тренд што расте. Извештаите предвидуваат дека поширокото усвојување на БИМ до 2025 година […]

Прочитај Повеќе

Иницирање на Информатичко моделирање на градби – БИМ на национално ниво, прв чекор кон дигитализација на градежната индустрија

Со цел да се премине кон конкурентен енергетски систем, ЕУ се обидува да одговори на голем број предизвици. Активностите се во насока да го поддржат преминот кон сигурен, одржлив и конкурентен енергетски систем. Како дел од програмата за Енергетска ефикасност, во рамките на Европската програма „Хоризонт 2020“ се спроведува проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо […]

Прочитај Повеќе

Иницијатива за основање на Центар за менаџирање на знаење и вештини

Врз основа на обврските што партнерите во проектот TRAINEE ги имаат превземено согласно Договорот за грант бр. 785005, и за успешно спроведување на проектните активности, проектниот конзорциум на проектот TRAINEE, на својот 4ти состанок на конзорциумот, одржан на 9. 11. 2018 година во Стопанската комора на Македонија, усвоиОДЛУКА за иницирањеФормирање на Центар за менаџирање на […]

Прочитај Повеќе