Организирање на промотивни настани за БИМ

Во рамките на Проектот, примената на Информатичко моделирање на градби БИМ ќе биде иницирана преку промотивни активности на национално ниво. Информатичко моделирање на градби БИМ е во центарот на дигиталната трансформација на градежниот сектор. БИМ не е нов, но тој е глобален тренд што расте. Извештаите предвидуваат дека поширокото усвојување на БИМ до 2025 година ќе овозможи заштеди од 15-25% на глобално ниво само во градењето на инфраструктурни објекти со примена на БИМ. Ова е промената предводена од примена на технологија, која е со најголем потенцијал да има најголемо влијание врз градежниот сектор.

Во име на проектот „Конзорциум на TRAINEE“, поканети сте да учествувате на Првата и Втората работилница за промовирање на Информатичко моделирање на градби БИМ – Иницијатива за да иновации кон одржливо, конкурентно и енергетско ефикасно градење.

Работилниците ќе се одржат на 05 и 06 февруари 2019 година (вторник и среда), во Центарот за трансфер на технологии и иновации ИННОФЕИТ, Ругер Бошковиќ 18, 1000 Скопје, Македонија.