Оглас за обука – “Проектирање на системи за користење на енергија од ОИЕ – Сончеви термални колекторски системи”

Опис на програматаДетален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на сончеви колекторски системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики на компонентите и на системите и нивно димензионирање, како и еколошките аспекти, а обезбедува и соодветно запознавање со европските стандарди, техниките за мерење на енергетските  заштеди, како и постапки за заштита при работа.Резултат на програмата се квалификувани инженери со вештини за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија – Сончеви термални колекторски системи.
Максимален број на учесници по група10
Вкупно слободни места80
Број на часови80 наставни часови
Начин на изведување на обукатаОнлајн и практична настава во опремена лабораторија со нагледни средства, како и посета на фирми кои работат во областа
Предуслови за следење на обукатаДипломирани инженери со најмалку 180 ЕКТС 
СертификатДржавен сертификат за Аналитичар за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија – Сончеви термални колекторски системииздаден од Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје, кој е акредитиран понудувач на обуката од Министрството за образование и наука на РСМ
Начин на пријавувањеПополнување на форма за аплицирање на https://forms.gle/si7a4LkRNdPumJDn8
Рок за аплицирање15 март 2022
Вкупен износ на обуката24.000 денари
Начин на плаќањеПлаќањето може да се направи на еден од следните начини:-во готово (со 15% попуст)-на 2 еднакви рати (при пријавување и до завршување на обуката)Уплатата се прави на с-ка наЦентар за менаџирање на знаење и вештини К&С СкопјеБанка депонент: Комерцијална банка АД СкопјеБрој на сметка: 300 0000043424 35
Во цената на обуката е вклучено– Електронски учебни материјали
– Издавање на сертификат
Контактcontact@ks.org.mk
075 425 248