contact@ks.org.mk

Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје, започнува со реализација на проектот “Building Matters”

Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје, започнува со реализација на проектот “Building Matters”

Проектот е во програмата Еразмус + 2022, со Договор бр. 2022-1-RO01-KA220-VET-000087398, а ќе се имплементира во текот на 24 месеци во периодот 01.10.2022-30.09.2024. Во проектот се вклучени партнери од 6 земји и тоа:
Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA, România
Pedmede Somateio, Greece
Gospodarska Zbornica Slovenije, Slovenia
Knowledge and skills management centre K&S Skopje, Macedonia
Bildungszentren des Baugewerbes, Germany
Istituto per l’instruzione professionale dei lavoratori edili della provincia di Bologna, Italy
Pedmede Eco, Greece
Основната цел е справување со ризиците од климатските промени при транзицијата на
градежниот сектор, преку градење на капацитети за користење на одржливи градежни
материјали.
Центарот за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје е главен партнер задолжен за
креирање на програма за обука како и развој на наставни материјали за одржливи градежни
материјали, како и овозможување на дигитално учење преку платформа за е-учење.

Дата

01 Окт 2022 - 30 Сеп 2024
Категорија