contact@ks.org.mk

Работилници за промоција на активностите на Центарот за менаџирање на знаења и вештини