contact@ks.org.mk

Пилот обуки за проектирање и инсталирање на системи за ОИЕ во градби

Пилот обуки за проектирање и инсталирање на системи за ОИЕ во градби

Проектот ТРАИНЕЕ организираше обуки за проектирање и инсталирање на сончеви колекторски и фотоволтаични системи во градби.

Програмата според која ќе се реализираат обуките е организирана во два модули:

Модул 1: Проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски системи,
на две нивоа—за работници (инсталатери) и инженери (дизајнери)

Модул 2: Проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи,
на две нивоа—за работници (инсталатери) и инженери (дизајнери)

Дата

01 Јун 2019 - 30 Јун 2019
Категорија