contact@ks.org.mk

Модул на активност: Промовирање на иновативен пристап

Центарот за менаџирање на знаење и вештини промовира низа иновативни пристапи како во обуките и начините на стекнување на знаења и вештини, така и преку примена на нови алатки и процеси.