contact@ks.org.mk

Настани

Временска лента

17.09.2019

Доделени сертификати за проектирање и инсталирање на системи за ОИЕ во градби

На 17 септември 2019 година во Стопанската комора на Македонија, како резултат на успешно спроведени пилот-обуки ...

Повеќе
01.06.2019
30.06.2019

Пилот обуки за проектирање и инсталирање на системи за ОИЕ во градби

Проектот ТРАИНЕЕ организираше обуки за проектирање и инсталирање на сончеви колекторски и фотоволтаични системи во градби. Програмата ...

Повеќе
01.04.2019

Организирање на промотивни настани за БИМ

Building Information Modeling-BIM (Моделирање на информациите за градбата) е во центарот на дигиталната трансформација на градежниот ...

Повеќе
04.02.2019

Основање на Центар за менаџирање на знаење и вештини

Центарот за менаџирање на знаење и вештини се основа со цел да даде поддршка во развој ...

Повеќе
09.11.2018

Иницијатива за основање на Центар за менаџирање на знаење и вештини

Врз основа на обврските што партнерите во проектот TRAINEE ги имаат превземено согласно Договорот за грант ...

Повеќе
Не е пронајден настан!

 

Престојни настани

Не е пронајден настан!

 

Минати настани

октомври 2020
декември 2019
јуни 2019
април 2019
февруари 2019
Не е пронајден настан!