contact@ks.org.mk

Лого

Логото „КS” е составено од двете почетни букви на англиските зборови „Knowledge” што значи знаење и „skills” што значи вештини.
Главната идеја на дизајнот на логото е да се истакнат овие два збора како главни чинители на центарот за менаџирање на знаење и вештини. Истовремено се става и акцент за да се долови и целта за постoењето на центарот за менаџирање на знаење и вештини.
Логото е составено од две нијанси на сина боја, која според психологијата на боите во дизајнот тие ја симболизираат довербата, лојалноста и мудроста кои се карактеристики на центарот за менаџирање на знаење и вештини.
Најчесто темно сината боја е поврзана со длабочината, експертизата и стабилноста, кои треба да се постигнат, а светло сината боја е поврзана со свеста, интелектот и успехот кои се препознатлив знак на овој центар.
Острите форми и чистите линии на логото даваат стабилност и сигурност со цел да побудат интерес кај набљудувачот.
Елементите кои го сочинуваат логото се меѓусебно поврзани и по боја и по форма во една целина и имаат за цел да предизвикаат препознавање од страна на набљудувачот и да го привлечат неговото внимание.