contact@ks.org.mk

Центар за менаџирање на знаење и вештини

Активности

Публикации

Прирачник за интегриран и систематизиран пристап во проектирањето на ЕЕ објекти за архитекти
Прирачник за инсталирање и проектирање на фотоволтаични системи, за работници и за инженери
Прирачник за инсталирање и проектирање на системи за сончеви колектори, за работници и за инженери

 

Престојни настани

Не е пронајден настан!

КС @ Новости