contact@ks.org.mk

Центар за менаџирање на знаење и вештини

Активности

Публикации

Прирачник за интегриран и систематизиран пристап во проектирањето на ЕЕ објекти за архитекти

Проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи
Прирачник за обука на инженери и техничари

Проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски системи
Прирачник за обука на инженери и техничари

Модел на проширена методологија за препознавање на претходни знаења со аспекти за обезбедување на квалитет

 

Престојни настани

Не е пронајден настан!

КС @ Новости